İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimi Akreditasyonu Sayfası

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi eğitim akreditasyonu süreci nasıl başladı?
Fakültemiz 03.01.2012 tarihinde Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (TEPDAD) Türkçe ve İngilizce Mezuniyet öncesi programlarında akredite olmak üzere başvuruda bulunmuştur. Başvurumuzun ardından 16.03.2012 tarihinde TEPDAD fakültemize akreditasyon sürecini tanıtma ve bilgilendirme amaçlı bir kurum ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretin ardından fakültemiz özdeğerlendirme komisyonu “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Özdeğerlendirme Raporu” hazırlamış ve 29.08.2012 tarihinde TEPDAD’a sunmuştur. Raporumuzun TEPDAD tarafından değerlendirilmesi sonucunda, Fakültemizin Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2019 yılına kadar akredite edilmiştir. Akreditasyon süreci kapsamında Fakültemize 10-13 Ocak 2016 tarihleri arasında bir ara değerlendirme ziyareti yapılmış ve bu süreç başarıyla tamamlanmıştır.

Özdeğerlendirme raporumuzu kimler hazırladı, içeriğinde neler vardı?
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları Özdeğerlendirme Raporu"nun özetine ve özdeğerlendirme komisyonu hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme ve izleme ziyaretinin amacı nedir?
Bu ziyaretin temel amacı; Türkçe ve İngilizce eğitim programlarımızın Ulusal Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Standartlarına uygunluk düzeyini belirten raporların hazırlanmasıdır. TEBDAD ziyaret ekibi özdeğerlendirme raporunda fakültemizin mezuniyet öncesi eğitimine ait tanımladığımız uygulamaları yerinde inceleyerek ve fakültemiz öğretim üyeleri, asistanları ve öğrencileriyle görüşmeler yapmıştır.

UTEAK ve TEBDAD nedir?
2002-2007 döneminde, Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Komisyonundaki çalışmalara, YÖDEK tarafından getirilen öneriler dikkate alınarak ve mühendislik fakültelerindeki örnek kullanılarak Tıp Dekanları Konseyi inisiyatifinde Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) 2008’de kurulmuş ve çalışmalarını sürdürmüştür.

YÖK’ün önerisi ile bağımsız bir kurum olması için Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği  (TEPDAD) kuruldu.TEPDAD, bağımsız bir akreditasyon kuruluşu olarak tanınma ve “kalite değerlendirme belgesi” almak üzere YÖK’e başvurmuş ve 30 Kasım 2011’de bu başvurusu kabul edilmiştir. Bu şekilde TEBDAD Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programları'nın Akreditasyonu için ulusal bir Kalite Güvence Kuruluşu olarak tanınmıştır.

Bu sayfanın güncellendiği 11.05.2017 tarihi itibariyle 25 tıp fakültesine bağlı 27 tıp programı akredite edilmiştir. Bu konuda detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

UTEAK çalışmalarını Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne  (TEPDAD) bağlı olarak gerçekleştirmektedir. Daha fazla bilgi için UTEAK ve TEBDAD  Resmi Web Sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Akreditasyon nedir ve bize ne sağlayacak?
Tıp eğitim programımızın akreditasyonu, gerekli şartlara, standartlara ve mevzuata uygunluğunun bu konuda yetkilendirilmiş bağımsız kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi ve onaylanmasıdır.
Yüksek öğretim sürecinin nitelikli olması, bilginin, çağdaş, sürekli yenilenen ve değişime açık olması ile mümkündür. Bu nedenle, eğitim programlarının bileşenlerinin ve hedeflere ulaşmada kullandığı yöntemlerin belli aralıklarla gözden geçirildiği bir değerlendirmenin yararları yadsınamaz. Ulusal ve uluslararası akreditasyon,  sadece kalite güvencesini elde etmek için bir amaç değil, aynı zamanda çağdaş eğitimi yakalamak ve korumak için gerekli değişimleri belirlemekte yararlanılabilecek
bir araç olarak da düşünülmelidir.

 

 

   Son güncelleme: 11.05.2017